Официјално openSUSE огледало

openSUSE
Содржи пакети од openSUSE 11.4, openSUSE 12.1, openSUSE 12.2, openSUSE 12.3 и openSUSE 13.1 за i586 и x86_64 архитектурите. Се синхронизира 4 пати на ден.

Ова огледало е официјално, па поради тоа би требало по подразбирање да биде активирано за сите корисници од Македонија.

Целата содржина заедно со ISO сликите можете да ја најдете тука. Назад до mirror.blizoo.mk.
Blizoo Слободен софтвер Македонија
Овозможено од Blizoo во соработка со Слободен софтвер Македонија.

Valid HTML 4.01 Transitional